ΕΛΛΑΔΑ/ΚΥΠΡΟΣ

Προμήθεια Ταχύπλοων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού για τον ΕΣ

Στις 23 Μαΐου 2018 η ΓΔΑΕΕ προκήρυξε διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης συμφωνίας πλαισίου επταετούς διάρκειας για την «Προμήθεια και εν Συνεχεία Υποστήριξη Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού» προϋπολογισμού $16.020.000, κατανεμημένου στα έτη 2018-2022.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26 Ιουλίου 2018. Τα υλικά υπό προμήθεια είναι 41 Άκαμπτες Πνευστές Λέμβοι (RIB) μήκους 12-12,5m με εξοπλισμό ραντάρ, μετεωρολογίας, πλογήσης και ναυσιπλοΐας, περιλαμβανόμενων συσκευής ασυρμάτου VHF ναυτικού τύπου, GPS, πυξίδων, συσκευών ηχητικού εντοπισμού και ραδιοβόλησης. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν αρχική εκπαίδευση, βεβαίωση και πιστοποίηση προσωπικού, διορθωτικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις, τεχνική υποστήριξη και βοήθεια καθόλη τη διάρκεια χρήσης, εξασφάλιση επιχειρησιακής διαθεσιμότητας 15 ετών χρήσης, τεχνικά και οικονομικά στοιχεία για ανταλλακτικά, εξοπλισμό, μέσα και υπηρεσίες αρχικής υποστήριξης, καθώς και αρχική υποστήριξη 7 ετών. Οι επιχειρησιακές απαιτήσεις, τεχνικές προδιαγραφές και επιδόσεις δεν ανακοινώθηκαν δημοσίως. Τα σκάφη υπό προμήθεια θα αντικαταστήσουν τις λέμβους RIB τύπου Magna 960 του ΕΣ.

Προηγούμενο άρθροΕπόμενο άρθρο