ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ/ΚΥΠΡΟΣ

Ανθυποβρυχιακή άσκηση «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡ»

340
ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ/ΚΥΠΡΟΣ

Άσκηση «Λόγχη»

642
ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ/ΚΥΠΡΟΣ

Άσκηση «ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ 2020»

494