ΕΛΛΑΔΑ/ΚΥΠΡΟΣ

«ΕΑ&Τ» Αυγούστου: Αντικατάσταση έως 6 συστημάτων EO/IR στα S-70B-6, εξελίξεις στα ελικόπτερα του ΠΝ

Στο τεύχος Αυγούστου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί, παρουσιάζονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κήρυξε στις 26 Ιουνίου 2018 την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την εγκατάσταση μέχρι 6 Ηλεκτροπτικών/ Υπέρυθρων (ΕΟ/IR) συστημάτων σε ελικόπτερα S-70B-6 Aegean Hawk του Πολεμικού Ναυτικού. Ωστόσο τα οκτώ S-70B-6 διαθέτουν ήδη σύστημα EO/IR, καθώς από το 2002-2003 εγκαταστάθηκε το AN/AAQ-22 Star SAFIRE (Shipborne Airborne Forward-looking Infra-Red Equipment: Πλωτός Αερομεταφερόμενος Εξοπλισμός Πρόσθιας θέας Υπερύθρων) II της FLIR Systems! Έτσι η διαβούλευση αυτή φαίνεται να αποκαλύπτει έναν ευρύτερο σχεδιασμό του ΠΝ για την αναβάθμιση του εξοπλισμού EO/IR των S-70B-6, αλλά και ενδεχομένως για μεταφορά των AAQ-22 στα υπολειπόμενα AB 212ASW, καθώς δύο απέκτησαν ήδη το σύστημα από τα 6 ελικόπτερα AS 365N3 Dauphin 2 του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κάποια από τα οποία είναι καθηλωμένα στο έδαφος. Το AAQ-22 χρησιμοποιείται επίσης στα τρία αεροσκάφη επιτήρησης Reims F406HCG Vigilante του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Αναλυτικότερα η διαβούλευση αναφέρεται στην «Προμήθεια/ Εγκατάσταση Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων για τα Ε/Π του ΠΝ». Το αντικείμενο του έργου είναι το ακόλουθο:
«Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 6.8.1 της ΕΥΔ/ΕΠ “ΥΜΕΠΕΡΑΑ” [Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης/Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”] με Τίτλο “Εγκατάσταση / Βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και Έρευνας και Διάσωσης στη Θάλασσα”, στην οποία το ΥΠΕΘΑ είναι δικαιούχος, επιδιώκεται η βελτίωση του επιπέδου της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, η αποτελεσματικότερη έρευνα και διάσωση στη θάλασσα και η ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Το αντικείμενο του παρόντος έργου, αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα και περιλαμβάνει: Την προμήθεια έως έξι (6) Ηλεκτρο/Οπτικών (Η/Ο) συστημάτων για Ε/Π του ΠΝ, τα οποία θα εκτελούν έρευνα και διάσωση, καθώς και προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού Έρευνας – Διάσωσης (SAR). Τα Η/Ο συστήματα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα για τοποθέτηση και χρήση σε Ε/Π S-70B-6 με δυνατότητα πτήσεως με ταχύτητα μεγαλύτερη ή ίση των 180 KIAS. Τα Ε/Π S-70B-6 του ΠΝ αναλαμβάνουν πλέον των αποστολών στρατιωτικής φύσεως και αποστολές κοινωνικής προσφοράς (Έρευνα και Διάσωση, αεροδιακομιδές ασθενών, έλεγχος μεταναστευτικών ροών). Ο αισθητήρας Η/Ο που φέρει το εν λόγω Ε/Π, αποτελεί σύστημα παρακολούθησης και υπόδειξης, προσδίδοντας στο ιπτάμενο μέσο δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης, παρακολούθησης, έγκαιρης προειδοποίησης και ναυτιλίας, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες στο σύνολο των αποστολών κοινωνικής προσφοράς και ασφάλειας ναυσιπλοϊας, που αναλαμβάνουν τα Ε/Π του ΠΝ. Με την προμήθεια των Ηλεκτρο-Οπτικών συστημάτων (FLIR), τα οποία θα τοποθετηθούν σε Ε/Π του ΠΝ τύπου S-70B-6, θα δοθεί η δυνατότητα στο ΠΝ να ολοκληρώνει επιτυχώς τις ανατιθέμενες αποστολές υπό συνθήκες μέρας, χαμηλού φωτισμού, σκότους, χαμηλής νέφωσης, περιορισμένης ορατότητας, θαλασσοταραχής, από οποιοδήποτε υψόμετρο. Τα συγκεκριμένα συστήματα θα βελτιώσουν τη δυνατότητα επιτήρησης θαλάσσιων περιοχών και εντοπισμού ανθρώπων που κινδυνεύουν ή χρειάζονται βοήθεια. Ο στόχος του έργου είναι η βελτίωση του επιπέδου της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και η αύξηση της αποτελεσματικότητας έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.»
Η διαβούλευση λήγει στις 27 Ιουλίου 2018. Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός €28.932.637,90 χωρίς ΦΠΑ και €35.876.471,00 με ΦΠΑ 24%. Η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι €4,20 εκατ.
Η αντικατάσταση των AAQ-22 σε μέχρι 6 ελικόπτερα S-70B-6 θα επιτρέψει να μεταφερθούν τα συστήματα αυτά στα υπόλοιπα AB 212ASW, χωρίς να αφαιρεθούν από τα ιπτάμενα μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Πάντως ο ιστότοπος της FLIR Systems και συγκεκριμένα η ιστοσελίδα για την υποστήριξη του Star SAFIRE II αναφέρει πως «διακόπηκε» (discontinued).
Πρόσθετο κίνητρο για την αντικατάσταση του AAQ-22 στα S-70B-6 είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος EO/IR με υψηλότερες επιδόσεις και κυρίως με ικανότητα σήμανσης λέιζερ στόχου για καθοδήγηση βλημάτων AGM-114M1 Hellfire II. Η ικανότητα αυτή όμως θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί ανεξάρτητα, επειδή δεν είναι συμβατή με τις επιδιώξεις του έργου της διαβούλευσης.
Υπενθυμίζεται πως τα τρία νεότερα S-70B παραδόθηκαν με ΕΟ/IR σύστημα AN/AAS-44 της Raytheon, το οποίο περιλαμβάνει μονάδα σήμανσης λέιζερ Dark Star για την καθοδήγηση βλημάτων Hellfire II.
Πλήρης ανάλυση για τα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα του ΠΝ και τον εξοπλισμό τους, στο τεύχος Αυγούστου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί.

Προηγούμενο άρθροΕπόμενο άρθρο