Ψηφιακή κάμερα Urania ημέρας και νύχτας που εφαρμόζεται σε οχήματα