ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδικές Δυνάμεις και Πυροβολικό επισκέφθηκε ο νέος Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Καμπάς: Οι στόχοι για τον Ε.Σ

Οι πρώτες επισκέψεις του νέου Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Γεωργίου Καμπά, πραγματοποιήθησαν  στη Διεύθυνση Πυροβολικού και στην Σχολή Πυροβολικού και στην συνε΄χεια και στη διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων και στο κέντρο εκπαίδευσης των καταδρομέων στο Μεγάλο Πεύκο.

 

Ο Αρχηγός, μετά από σύντομη περιήγηση σε εγκαταστάσεις και χώρους των Διευθύνσεων, της Σχολής και του Κέντρου, πραγματοποίησε ομιλίες στο προσωπικό (οργανική δύναμη και εκπαιδευόμενους), μεταφέροντας τις σκέψεις και τις αρχικές κατευθύνσεις του για το μέλλον του ΣΞ.

 

Τα σημαντικότερα σημεία είναι τα κάτωθι:

  • Βασική επιδίωξη και στόχος, παραμένει η αύξηση της μαχητικής ισχύος του Στρατού Ξηράς και η διατήρηση της επιχειρησιακής ικανότητας σε όλα τα επίπεδα.
  • Η συνεχής και επιχειρησιακή εκπαίδευση αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του Στρατού Ξηράς, προκειμένου όλοι να γίνουν άριστοι μαχητές στο αντικείμενο τους.
  • Βασικός πυλώνας της διοικήσεως όλων, είναι ο άνθρωπος, ο σημαντικότερος πολλαπλασιαστής ισχύος. Δικαιοσύνη προς όλους ανεξάρτητα εάν κάποιους πιθανώς να μην τους ικανοποιεί.

Τέλος ο νέος Α/ΓΕΣ, τόνισε πως πρέπει να υπάρχει επικέντρωση στην εκπαίδευση και αποφυγή παράλληλων δράσεων κατά τη διάρκειά της.