ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ/ΚΥΠΡΟΣ

Βιβλίο: «Η εφαρμογή της διοίκησης με βάση την αποστολή στον στρατό ξηράς»

Συγγραφέας: Συνταγματάρχης Δημήτρης Καμπισιούλης

Πρόλογος: Ηλίας Λεοντάρης

Ένα βιβλίο για Διοικητές

Κάθε Διοικητής έχει ως κύριο καθήκον να προετοιμάζει έγκαιρα και από την εποχή της ειρήνης το τμήμα του για πολεμικές επιχειρήσεις. Ο καλύτερος τρόπος για να το επιτύχει, είναι η εφαρμογή της Διοίκησης με Βάση την Αποστολή (ΔμΒΑ).

Στο περιβάλλον της ΔμΒΑ ο Διοικητής ατενίζει τον πόλεμο, βλέπει τον εαυτό του μέσα στο πεδίο της μάχης, συνειδητοποιεί τις απαιτήσεις και προετοιμάζεται κατάλληλα. Για τον σκοπό αυτόν, αξιοποιεί από τώρα τους υφισταμένους του με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και τους εκπαιδεύει κατάλληλα δίνοντας σε αυτούς τη μέγιστη δυνατή πρωτοβουλία και ελευθερία ενεργειών. Γνωστοποιεί την πρόθεσή του, το «γιατί» πρέπει να εκτελεστεί κάθε έργο και κατόπιν τους εμπιστεύεται χωρίς να εμπλέκεται στο «πώς» αυτοί θα το εκτελέσουν. Γνωρίζει πολύ καλά ότι οι υφιστάμενοι δεν θα μπορέσουν να ενεργήσουν αυτόνομα και αξιόπιστα στον πόλεμο, εάν στην ειρήνη λαμβάνουν λεπτομερείς διαταγές και ελέγχονται διαρκώς.

Για να εφαρμόσει ο Διοικητής τη ΔμΒΑ, είναι απαραίτητο πρώτα να αλλάξει τον εαυτό του. Να αγαπήσει το λειτούργημά του, να εξασκεί τις στρατιωτικές αρετές, να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, τις ικανότητες και την πίστη στον εαυτό του, να μην αποσκοπεί στη δική του ανάδειξη, να ενθαρρύνει τους υφισταμένους του, να έχει απαιτήσεις από αυτούς αλλά και να τους νοιάζεται ως μέλη της δικής του οικογένειας. Τότε εκείνοι, αμέσως θα τον εμπιστευτούν και θα τον αποδεχθούν συνειδητά ως ηγέτη τους.

Στο νέο και πολύπλοκο Πολυχωρικό Πεδίο της Μάχης (ΠΠΜ), μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και δυσχέρειας ή αδυναμίας στην επικοινωνία, είναι κρίσιμη η αναγνώριση των ευκαιριών και των κινδύνων, η κριτική ικανότητα ταχείας λήψης αποφάσεων και η ανάληψη αυτόνομων ενεργειών. Για την επιβίωση και τη νίκη στο ΠΠΜ, η εφαρμογή της ΔμΒΑ καθίσταται ακόμα πιο αναγκαία.

Η ΔμΒΑ αποδίδει σημασία στη σπουδαιότητα των ανθρώπων και δεν αποτελεί απλώς μία προσέγγιση της Διοίκησης και Ελέγχου, μία φιλοσοφία και ένα μοντέλο διοίκησης. Είναι η υποδειγματική άσκηση της ηγεσίας που οδηγεί στην επιτυχία, γεγονός που την καθιστά πιο σύγχρονη και πιο επιβεβλημένη από ποτέ.

Τίτλος:  «Η εφαρμογή της διοίκησης με βάση την αποστολή στον στρατό ξηράς»

Συγγραφέας:  Σχης Δημήτριος Καμπισιούλης

Εκδότης:  ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ, Φιλελλήνων 14, 10557 Αθήνα, Τ 2103316036, Φ 2103250421, info@infognomon.gr,, www.infognomon.com

Σελ.:  182

Προηγούμενο άρθροΕπόμενο άρθρο