ΕΛΛΑΔΑ/ΚΥΠΡΟΣ

Σύμβαση FMS ύψους $7,8 εκατ. για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη των T-2 & T-6A

Στις 27 Αυγούστου 2018 ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας (ΑΝΥΕΘΑ) εξέδωσε απόφαση έγκρισης και κατακύρωσης της Επιστολής Προσφοράς και Αποδοχής (LOA) GR-P-GLO για διακρατική Αλλοδαπή Στρατιωτική Πώληση (FMS) προμήθειας υλικών και υπηρεσιών εν συνεχεία υποστήριξης των εκπαιδευτικών αεροσκαφών T-2 και T-6A της Πολεμικής Αεροπορίας, εντός του ποσού των $7.800.381 (€6.698.481) περιλαμβανόμενων κρατήσεων 6%. Η σχετική απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) εκδόθηκε στις 26 Απριλίου 2017 και η απόφαση του ΑΝΥΕΘΑ για την ενεργοποίηση του υποπρογράμματος «Σύναψη Σύμβασης FMS για την υποστήριξη Α/Φ T-2 και T-6A» στις 3 Αυγούστου 2017. Η σχετική Επιστολή Αιτήματος (LOR) για έκδοση LOA εστάλη στην αρμόδια αρχή της κυβέρνησης των ΗΠΑ στις 11 Ιανουαρίου 2018. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με €2.363.716 κατά το οικονομικό έτος 2018 και με το υπόλοιπο ποσό κατανεμημένο στα 2019 και 2020. Το κείμενο της LOA εγκρίθηκε με απόφαση του ΚΥΣΕΑ στις 22 Αυγούστου 2018.
Με την απόφαση του ΑΝΥΕΘΑ στις 27 Αυγούστου, εξουσιοδοτήθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) να υπογράψει την LOA, να τη διαβιβάσει στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, να εκδώσει πρόσθετες απαιτούμενες διαταγές και να τροποποιήσει τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων.

Προηγούμενο άρθροΕπόμενο άρθρο