ΤΟΥΡΚΙΑ/ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Σχέδιο «Γεδεών»: Οι τέσσερις στρατοί του Ισραήλ

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης του Ισραηλινού Στρατού μέχρι το 2020, με βάση τις νέες απειλές και την νέα φύση του πολέμου, προβλέπει τέσσερις στρατούς με διαφορετικά επίπεδα επαγγελματισμού, εκπαίδευσης, όπλων και υλικών.

Γράφει ο Δημήτρης Πατσουλές

Ο Ισραηλινός Στρατός αποχωρεί από το εφεδρικό μοντέλο στρατού και προχωρά σε ένα ημιεπαγγελματικό/ επαγγελματικό – εφεδρικό μοντέλο αλλά και στην κλιμακωτή ταξινόμηση των μονάδων του αναλόγως ικανοτήτων και ιδιοτήτων. Παράλληλα δίνει τεράστια έμφαση στις Ειδικές Δυνάμεις, οι οποίες αποκτούν πλέον ικανότητα μαζικής δράσης και παρατεταμένων επιχειρήσεων, εκτός των παραδοσιακών επιχειρήσεων μικρής κλίμακος – μικρής χρονικής διάρκειας.

Ήδη ο διαχωρισμός ανάμεσα σε έναν «επαγγελματικό στρατό» και σε έναν «λαϊκό στρατό» έχει αρχίσει να υφίσταται, αλλά το 2020 αναμένεται να γίνουν ορατά τα μεγάλα κενά ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους θητείας και στρατούς. Η Αεροπορία και το Ναυτικό ήδη βιώνουν αυτή την πραγματικότητα καθώς περιέχουν όλο περισσότερα επαγγελματικά στελέχη, ενώ στο Σώμα Πληροφοριών οι χειριστές UAV υπηρετούν τέσσερα έτη. Οι τεχνικοί της Αεροπορίας υπηρετούν μέχρι τα 53 καθώς είναι απαραίτητη η εμπειρία για την συντήρηση των μαχητικών αεροσκαφών υψηλής τεχνολογίας.

Η υποχρεωτική θητεία στον Ισραηλινό Στρατό είναι δύο έτη και οκτώ μήνες (μέχρι το 2015 ήταν τρία έτη) και δύο για τις γυναίκες (ή τρία αν πρόκειται για μάχιμη υπηρεσία). Ορισμένες ειδικότητες υπηρετούν τέσσερις μήνες επιπλέον. Μόνιμα στελέχη «παράγονται» κατόπιν συμβολαίου με κληρωτούς που ολοκλήρωσαν την θητεία τους. Το συμβόλαιο καθορίζει την διάρκεια της υπηρεσίας. Η θητεία πλέον αυξάνεται για τις Ειδικές Δυνάμεις και άλλες μονάδες και ειδικότητες.

Η αναδιοργάνωση του Ισραηλινού Στρατού υλοποιείται με βάση το Σχέδιο «Γεδεών», το οποίο προωθεί ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Γκαδί Άιζενκοτ*, εισηγητής του Δόγματος «Νταχίγια». Το δόγμα αφορά μια στρατηγική «ασυμμετρικού πολέμου» η οποία προβλέπει την καταστροφή της πολιτικής υποδομής καθεστώτων που είναι εχθρικά, ως μέτρο για την απαγόρευση χρήσης από ενόπλους αυτής της δομής, και προτείνει την εφαρμογή δυσανάλογης ισχύος για να εξασφαλιστεί αυτός ο σκοπός. Το δόγμα πήρε το όνομά του από την συνοικία Νταχίγια της Βηρυτού η οποία ισοπεδώθηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στην διάρκεια του Πολέμου του Λιβάνου το 2006.

Πρώτος Στρατός: Οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων

Στον στρατό των Ειδικών Δυνάμεων το σχέδιο Γεδεών εντάσσει τις τέσσερις μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων: Σαγιερέτ Ματκάλ του Γενικού Επιτελείου – Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, την Σαγιερέτ 13 του Ισραηλινού Ναυτικού και τις Σαλντάγκ και Μονάδα 669 της Ισραηλινής Αεροπορίας. Η Σαγιερέτ Ματκάλ είναι η κύρια αντιτρομοκρατική μονάδα για επιχειρήσεις εξωτερικού και ειδικές επιχειρήσεις στρατηγικού επιπέδου. Η Σαγιερέτ 13 αναλαμβάνει ειδικές επιχειρήσεις σε θαλάσσιο – παράκτιο περιβάλλον και υποστηρίζει τις αντιτρομοκρατικές – ειδικές επιχειρήσεις της Σαγιερέτ Ματκάλ. Η Σαλντάγκ διεξάγει στρατηγική αναγνώριση για την IAF και υποστηρίζει ειδικές επιχειρήσεις με την διεξαγωγή αναγνώρισης, οργάνωση ΖΠ/ΖΡ, έλεγχο αέρος και καθοδήγηση ΕΑΥ. Η Μονάδα 669 διεξάγει Έρευνα και Διάσωση Μάχης.

Ήδη έχουν ληφθεί μέτρα για την αναβάθμιση των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων. Οι έφεδροι που υπηρετούσαν στις ανωτέρω μονάδες 3-4 έτη τώρα θα υπηρετούν 8, ενώ θα χρηματοδοτούνται για να σπουδάσουν και να πάρουν πτυχίο ανώτατης σχολής. Επίσης θα λαμβάνουν εκπαίδευση αξιωματικού ώστε φεύγοντας από τις ειδικές μονάδες να στελεχώνουν τις συμβατικές και εφεδρικές μονάδες πεζικού αναβαθμίζοντας την ποιότητά τους αλλά και μεταλαμπαδεύοντας τις γνώσεις και το πνεύμα των Ειδικών Δυνάμεων σε αυτές. Στην Σαγιερέτ 13 και την Σαλντάγκ το περισσότερο προσωπικό είναι ήδη μόνιμα στελέχη. Η εκπαίδευση αυτών των ανδρών είναι πανάκριβη, αλλά επειδή πλέον θα είναι επαγγελματίες και θα υπηρετούν περισσότερο δεν θα υπάρχει ανάγκη περισσότερης στρατολόγησης. Στρατιώτες και αξιωματικοί με ειδικά καθήκοντα θα υπηρετούν μέχρι τα 35 τους.

Μέχρι το 2020 οι Ειδικές Δυνάμεις αναμένεται να αυξηθούν, ο όγκος της δραστηριότητάς που αναμένεται να εκτελούν θα διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί, ενώ ο αριθμός των αρχηγείων που θα διοικούν αυτές τις επιχειρήσεις στο Γενικό Επιτελείο και σε διάφορες διοικήσεις θα αυξηθεί αναλόγως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επανίδρυση της ειδικής μονάδας «Χαρούβ» που θα είναι επιχειρησιακή μέχρι το 2019. Η μονάδα ειδικεύεται σε αστικές επιχειρήσεις και αντιτρομοκρατικό αγώνα. Ωστόσο, η νέα μονάδα δεν εντάσσεται στις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων, ούτε και στην 89η Ταξιαρχία Κομμάντο. Ανήκει στην Ταξιαρχία Κφιρ που έχει χώρο ευθύνης την Ιουδαία και την Σαμάρεια. Η δημιουργία της δικαιολογείται από την απουσία των μονάδων αναγνώρισης που εντάχθηκαν στην Ταξιαρχία Κομμάντο. Επομένως, στο μέλλον είναι πιθανή η δημιουργία και νέων μονάδων αναγνώρισης-ειδικών αποστολών στις ταξιαρχίες και τις διοικήσεις.

Ταξιαρχία Κομμάντο: Μεταξύ δύο στρατών

Η νεοιδρυθείσα 89η Ταξιαρχία Κομμάντο «Οζ» («Θάρρος») δεν ανήκει στον στρατό των Ειδικών Δυνάμεων, αν και συνίσταται από ειδικές μονάδες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις μονάδες αναγνώρισης-ειδικών αποστολών Sayeret Egoz (Αμύγδαλο), Sayeret Duvdevan (Κεράσι), Sayeret Rimon (Ρόδι), Sayeret Maglan (Ίβις), οι οποίες ανήκαν σε επίλεκτες μεραρχίες και σε διοικήσεις, αλλά πλέον αποτελούν ένα σώμα. Η Ταξιαρχία «Οζ» αποτελεί μια μονάδα πολλαπλών αποστολών. Εκτός από ανεξάρτητες ειδικές επιχειρήσεις μικρής κλίμακος, η ταξιαρχία ή τμήματα αυτής θα ενεργούν μαζικά και ανεξάρτητα σε αποφασιστικά σημεία εντός του εχθρικού εδάφους, σε αντίθεση με τις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων που ενεργούν σε μικρή κλίμακα και σε σύντομο χρονικό διάστημα εναντίον συγκεκριμένων και στρατηγικής αξίας στόχων.

Η Ταξιαρχία Κομμάντο παράλληλα θα αποτελεί την αιχμή του δόρατος του «2ου Στρατού» του Σχεδίου Γεδεών, των λεγόμενων «Μεραρχιών Απόφασης», που είναι οι μόνιμες και επίλεκτες μονάδες τεθωρακισμένων, μηχανοκίνητου πεζικού και αλεξιπτωτιστών. Ωστόσο, η ταξιαρχία τίθεται κάτω από την επιχειρησιακή δικαιοδοσία του «Σώματος Βάθους», της ένατης διοίκησης εντός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), το οποίο αναλαμβάνει την διεξαγωγή επιχειρήσεων βαθιά εντός του εχθρικού εδάφους και ως εκ τούτου πέραν των συνόρων του Ισραήλ στο εγγύς ή μακράν εξωτερικό.

Ο πολλαπλός ρόλος της ταξιαρχίας ως δεξαμενής ειδικών μονάδων για ανεξάρτητες ειδικές επιχειρήσεις μικρής κλίμακος ή ως προπομπού για τις μόνιμες Μεραρχίες Απόφασης ή ως ειδικής δύναμης για επιχειρήσεις μεσαίας και μεγάλης κλίμακος καταδεικνύει ότι αυτή προορίζεται να αντιμετωπίσει πρώτη ή και αποκλειστικά (αναλόγως της κατάστασης) ασυμμετρικές απειλές. Σε αυτό το ρόλο θα συνεπιχειρεί με τις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσει «υβριδικές» οντότητες που, ενώ ενεργούν ως κρατικές υποστάσεις, ωστόσο χρησιμοποιούν ανορθόδοξους τρόπους πολέμου όπως η τρομοκρατία και ο ανταρτοπόλεμος. Στην κατηγορία αυτών των απειλών εμπίπτουν το Ισλαμικό Κράτος, οι Ταλιμπάν, η Αλ Κάιντα, η Χαμάς και η Χετζμπολάχ.

Οι δύο τελευταίες φαίνεται να αποτελούν την κύρια απειλή στο προσεχές μέλλον για το Ισραήλ. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι ο στρατηγός Άιζενκοτ είναι ο εμπνευστής της Ταξιαρχίας Κομμάντο, με βάση την εμπειρία του στον πόλεμο του Λιβάνου το 2006 εναντίον της Χετζμπολάχ αλλά και του πολέμου στην Γάζα το 2014 (Επιχείρηση Protective Edge) εναντίον της Χαμάς και άλλων παραστρατιωτικών οργανώσεων. Ο αφανής υποστηρικτής και στις δύο οργανώσεις είναι το Ιράν. Η δράση της ταξιαρχίας, επομένως, μπορεί να επεκταθεί στον Λίβανο, την Συρία και σε κάθε άλλη περιοχή γύρω από τα σύνορα του Ισραήλ, όπου θα έχει την βάση της κάποια ασύμμετρη απειλή.

Η συνεργασία των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων και της Ταξιαρχίας Κομμάντο φαίνεται επίσης από το γεγονός ότι ο Άιζενκοτ τις παρομοιάζει συνολικά με την Αμερικ. Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (USSOCOM), υπό την έννοια ότι θα αποτελούν έναν «διαφορετικό στρατό που δεν θα σκέπτεται και δεν θα δρα όπως ο συμβατικός στρατός».

Η θητεία των μελών της Ταξιαρχίας Κομμάντο θα είναι επίσης μακροχρόνια, όπως των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Μονάδας Οκέτζ (Κεντρί) που χειρίζεται τους στρατιωτικούς σκύλους. Οι χειριστές σκύλων θα υπηρετούν επτά χρόνια όπως και τα σκυλιά. Ο χειριστής θα κατατάσσεται μαζί με το κουτάβι και θα εκπαιδεύονται για δύο έτη, για να ακολουθήσει επιχειρησιακή δράση πέντε ετών. Ο σκύλος μετά θα απολύεται και θα υιοθετείται από τον χειριστή. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξαλείφονται οι νεκρές περίοδοι επανεκπαίδευσης των σκύλων, όταν αλλάζουν χειριστές που υπηρετούν δύο με τρία έτη. Αυτό σημαίνει μείωση κόστους, κάτι σημαντικό καθώς ο Ισραηλινός Στρατός ξοδεύει ετησίως 700.000 δολάρια μόνον για την αγορά των σκύλων. H εκπαίδευση και στέγαση – συντήρηση του σκύλου κοστίζει άλλα 100.000 δολάρια.

Τα μέλη της Ταξιαρχίας Oz θα λαμβάνουν ενιαία εκπαίδευση σε ένα νέο κέντρο εκπαίδευσης Κομμάντο, που θα στεγάζεται σε μια βάση ειδικά για την νέα μονάδα, και η οποία θα είναι έτοιμη εντός του 2019. Οι κομμάντος αρχικά θα λαμβάνουν την βασική εκπαίδευση όπως κάθε κληρωτό, μετά θα συνεχίζουν την προωθημένη εκπαίδευση πεζικού στα υφιστάμενα κέντρα και μετά θα εισέρχονται στο νέο σχολείο Κομμάντο.

Δεύτερος Στρατός: Οι «Μεραρχίες Απόφασης»

Σύμφωνα με τα Σχέδιο Γεδεών, ο δεύτερος στρατός του Ισραήλ θα είναι οι «Μεραρχίες Απόφασης» (ή «Ομάδες Μάχης Μεραρχίας Γεδεών»). Στα αγγλικά κείμενα δίνεται αυτή η μετάφραση, που μπορεί να είναι ό,τι πλησιέστερο σε αυτό που θέλει να δηλώσει η εβραϊκή λέξη. Πάντως το νόημα είναι ότι αυτές οι μονάδες θα είναι οι πλέον επίλεκτες και καλά εξοπλισμένες και εκπαιδευμένες, και ως εκ τούτου αυτές που θα δίνουν τις αποφασιστικές μάχες.

Οι μονάδες αυτές είναι οι:

  • 36η Τεθωρακισμένη Μεραρχία, που περιλαμβάνει τις μόνιμες 7η και 188η τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, την εφεδρική 263η τεθωρακισμένη ταξιαρχία, τις 1η Γκολανί και 6η Ετζιονί ταξιαρχίες πεζικού, το 282ο Σύνταγμα Πυροβολικού, και το 389ο Τάγμα Διαβιβάσεων.
  • 162η Τεθωρακισμένη Μεραρχία, που περιλαμβάνει τις 37η (εφεδρική) και 401η τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, τις 84η και 933η ταξιαρχίες πεζικού, το 215ο σύνταγμα πυροβολικού, και το τάγμα διαβιβάσεων μεραρχίας.
  • 98η Μεραρχία Αλεξιπτωτιστών, που περιλαμβάνει την 35η Ταξιαρχία Αλεξιπτωτιστών, την 89η Ταξιαρχία Κομμάντο, τις εφεδρικές 55η και 551η Ταξιαρχίες Αλεξιπτωτιστών, την 7298η Μονάδα Α/Α και το τάγμα διαβιβάσεων μεραρχίας.

Οι μονάδες αυτές το 2018 πρόκειται να ανέλθουν σε ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο ετοιμότητας και εκπαίδευσης: 17 εβδομάδες εκπαίδευση – 17 εβδομάδες επιχειρησιακές δραστηριότητες και ούτω καθεξής. Σκοπός είναι οι μόνιμες μονάδες ελιγμού – Πεζικού, Τεθωρακισμένων και Μηχανικού – να φτάσουν σε μια επιχειρησιακή ικανότητα, η οποία καθορίζεται ως το «κορυφαίο εκατοστημόριο». Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού για τον στρατό ξηράς θα πάει σε αυτές τις μονάδες, σύμφωνα με το Σχέδιο Γεδεών.

Τα κίνητρα για το προσωπικό είναι ισχυρά. Ο μισθός των μόνιμων στελεχών θα αυξηθεί κατά 30% ενώ μέχρι το τέλος της καριέρας τους (τα 42 έτη) θα έχουν την δυνατότητα να επιδιώξουν την απόκτηση δύο ακαδημαϊκών πτυχίων με χρηματοδότηση του στρατού. Τα στελέχη μη μάχιμων υπηρεσιών θα μπορούν να αποκτήσουν ένα πτυχίο με δικά τους έξοδα ή με χρηματοδότηση λαμβάνοντας τις απαραίτητες άδειες. Σε ειδικές περιπτώσεις, ο στρατός θα χρηματοδοτεί το πρώτο έτος μεταπτυχιακών σπουδών. Ο σκοπός των κινήτρων είναι αφενός να προσελκύσει σε μάχιμες μονάδες νέους που θέλουν να αποκτήσουν παράλληλα με την θητεία τους και ένα επάγγελμα για την πολιτική ζωή, και αφετέρου να ανεβάσει το επίπεδο των μάχιμων μονάδων.

Τρίτος Στρατός: Οι «Μεραρχίες Αρένας»

Ο Άιζενκοτ είναι ξεκάθαρος ότι οι «Μεραρχίες Απόφασης» θα παραλάβουν τα πλέον σύγχρονα οχήματα, άρματα, πυροβόλα και άλλα συστήματα τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα επιτευχθεί εις βάρος των εφεδρικών μονάδων οι οποίες αποτελούν τον λεγόμενο «Τρίτο Στρατό» με τις «Μεραρχίες Αρένας». Και πάλι η εβραϊκή λέξη αποδίδεται στα αγγλικά με μια κατά δυνατόν εγγύς έννοια. Πρόκειται για τις εφεδρικές 80η «Edom», 91η «Galilee» και 210η «Bashan» Μεραρχίες Πεζικού και τις εφεδρικές 319η, 340ή «Idan»και 366η Τεθωρακισμένες Μεραρχίες.

Ο λόγος της μεροληψίας εις βάρος των Μεραρχιών Αρένας είναι αφενός ότι αυτές δεν απέδωσαν καλά στην διάρκεια του Δευτέρου Πολέμου του Λιβάνου το 2006. O Άιζενκοτ στην διάρκεια του πολέμου ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Επιτελείου και ένας από τους ελάχιστους που διαφώνησαν με τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου, Νταν Χαλούτζ, σχετικά με την επιστράτευση των εφέδρων για μια εκστρατεία μεγάλης κλίμακας και διάρκειας. Ο ίδιος πρότεινε μια σύντομη εκστρατεία από τις επαγγελματικές μονάδες και τις Ειδικές Δυνάμεις, αν και ο ίδιος δεν προέρχεται από τον χώρο των Ειδικών Δυνάμεων. Αφετέρου, τα καλύτερα υλικά και όπλα θα πάνε στις Μεραρχίες Απόφασης γιατί αυτές θα κληθούν πρώτες να αντιδράσουν σε αιφνίδια εμφανιζόμενες απειλές και κρίσεις.

Τέταρτος Στρατός: Ο Στρατός Συνοριακής Φύλαξης

Ένας τέταρτος ουσιαστικά στρατός έχει αναπτυχθεί στον Ισραηλινό Στρατό τα τελευταία έτη: το σύστημα αμύνης των συνόρων, το οποίο υπάγεται στο επαγγελματικό Σώμα Συλλογής Πληροφοριών Μάχης και εμπλέκεται με την κλασσική φύλαξη συνόρων μέσω των ταγμάτων πληροφοριών, των ταγμάτων μεικτού φύλου, εφεδρικών μονάδων, μονάδων ανιχνευτών κ.λπ. Αυτό το σύστημα έχει στόχο το «κτίσιμο» μια εικόνας πληροφοριών κοντά στην συνοριακή γραμμή, ώστε να προλαμβάνονται αιφνιδιαστικές διεισδύσεις τρομοκρατών και άλλων απειλών στο Ισραήλ.

To Σώμα Συλλογής Πληροφοριών Μάχης ιδρύθηκε το 2000 και αποτελείται από τα εξής τάγματα πληροφοριών:

414ο Τάγμα Πληροφοριών «Γύπας» (Νότια Διοίκηση – Τομέας Γάζας)
595ο Τάγμα Πληροφοριών «Αετός» (Βόρεια Διοίκηση – Τομέας Συρίας)
636ο Τάγμα Πληροφοριών «Bud» (Κεντρική Διοίκηση)
727 Τάγμα Πληροφοριών «Κεραυνός» (Νότια Διοίκηση – Τομέας Νεγκέβ)
869ο Τάγμα Πληροφοριών «Γλάρος» (Βόρεια Διοίκηση – Τομέας Λίβανος)
Σχολή Πληροφοριών – Κέντρο Αναγνώρισης & Πληροφοριών
Μονάδα Διοίκησης εντός της Κεντρικής Διοίκησης στο Τελ Αβίβ

Τις μονάδες φύλαξης παρέχει η Συνοριακή Αστυνομία, η οποία αν και παράρτημα της Ισραηλινής Αστυνομίας στην ουσία είναι στρατιωτικό σώμα που τροφοδοτείται από τον Ισραηλινό Στρατό. Άνδρες και γυναίκες μπορούν να επιλέξουν την θητεία στην Συνοριακή Αστυνομία αντί στον στρατό, υπηρετώντας για τρία έτη που ισοδυναμούν με τρία έτη θητεία. Λαμβάνουν κανονική στρατιωτική εκπαίδευση και ειδικότητες όπως ελεύθερου σκοπευτή κ.λπ.

Κυβερνοπόλεμος

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μονάδες κυβερνοπολέμου. Ο νεοσύλλεκτος θα αρχίζει τις ακαδημαϊκές σπουδές του από την ημέρα της κατάταξης. Εκπρόσωποι των πανεπιστημίων θα επισκέπτονται τις μονάδες και θα εκπαιδεύουν τους στρατιώτες σε πτυχία ΒΑ στην επιστήμη των υπολογιστών στην διάρκεια της θητείας τους. Ένα κίνητρο, για να παραμείνουν οι κυβερνομαχητές για άλλα τέσσερα ή πέντε έτη στον στρατό, θα είναι η λήψη δανείου 5.000 δολαρίων κάθε έξι μήνες.

Νεαρότερος και μικρότερος στρατός

Το Σχέδιο Γεδεών προβλέπει έναν νεότερο σε ηλικία σώμα αξιωματικών με σκοπό την μείωση του αριθμού τους αλλά και την καλύτερη προσαρμογή τους στις σύγχρονες συνθήκες πολέμου που χαρακτηρίζονται από υψηλή τεχνολογία και μη παραδοσιακή σκέψη.

Σήμερα η μέση ηλικία σε επίπεδο ταξιάρχων είναι 44,5 έτη. Πριν ένα έτος ήταν 45,6. Ο Άιζενκοτ θέλει ακόμα πιο νέους αξιωματικούς. Οι διοικητές συνταγμάτων δεν θα είναι πια 37 ετών αλλά 32-33, που σημαίνει ότι οι διοικητές λόχων θα είναι ακόμα πιο νέοι. Ο αντισυνταγματάρχης των 42 ετών χωρίς ορίζοντα προαγωγής θα αποστρατεύεται. Ένας ταγματάρχης που θα κρίνεται ακατάλληλος για προαγωγή σε αντισυνταγματάρχη θα αποστρατεύεται στα 36, εκτός από 900 ταγματάρχες οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως «πηγές γνώσης». Ο χρόνος προαγωγής από λοχαγό σε ταγματάρχη θα μειωθεί από τέσσερα σε τρία έτη, ενώ μερικές εκατοντάδες θέσεις στο επιτελείο και την διοικητική μέριμνα θα δοθούν σε πολίτες. Οι επαγγελματίες υπαξιωματικοί, ωστόσο, θα μπορούν να υπηρετούν μέχρι τα 53 και να αποστρατεύονται με πλήρη σύνταξη.

Οι περικοπές σε θέσεις μονίμων στελεχών του Σχεδίου Γεδεών ανέρχονται σε 4.000, που σημαίνει μαζικές αποστρατείες, ενώ άλλες 2.000 θέσεις θα κοπούν από τον «παραδοσιακό» στρατό, κυρίως από τις χερσαίες δυνάμεις. Οι περισσότερες θέσεις που θα κοπούν θα είναι υπαξιωματικών σε μονάδες διοικητικής μερίμνης (τεχνικό, υλικό πολέμου, κ.λπ.).

Οι αλλαγές αυτές, ωστόσο, δεν θα είναι χωρίς παρενέργειες. Οι αξιωματικοί καριέρας είναι δυσαρεστημένοι με την αποστρατεία στα 42 και ήδη σε έρευνες που έγιναν δεν θα πρότειναν στους νέους να ακολουθήσουν το στρατιωτικό επάγγελμα. Επίσης, η μείωση των μόνιμων υπαξιωματικών στην ΔΜ μπορεί να μειώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην συντήρηση και την επισκευή σύγχρονων συστημάτων.

Προηγούμενο άρθροΕπόμενο άρθρο