ΕΛΛΑΔΑ/ΚΥΠΡΟΣ

Προμήθεια κινητήρων & παρελκομένων υλικών των Κ/Β Exocet MM40 Block 2 Mod0/1

Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ανακοίνωσε πως στις 25 Μαΐου 2018 υπεγράφη η Σύμβαση 004Β/18, για την προμήθεια κινητήρων και παρελκόμενων υλικών των κατευθυνόμενων βλημάτων (Κ/Β) Exocet MM40 Block 2 Mod0 και Mod1. Η σύμβαση υπεγράφη από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ κ. Κυριάκο Κυριακίδη και τον κ. Christian Destin, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας MBDA France.


Προηγουμένως, στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 η ΓΔΑΕΕ είχε ανακοινώσει την κατακύρωση του διαγωνισμού 01/15 για την προμήθεια κινητήρων και παρελκόμενων υλικών των Exocet MM40 Block 2 Mod0/1 του Πολεμικού Ναυτικού στην MBDA France, δαπάνης €37.542.000 μη συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων. Τα υλικά περιλαμβάνουν από 30 τεμάχια πυραυλοκινητήρα, θερμικού συσσωρευτή βλήματος, θερμικού συσσωρευτή κεφαλής κατεύθυνσης, ενεργού πυροσωλήνα Μ3Β, γεννήτριας αερίου, πυροτεχνικής πρόσθιας και οπίσθιας θύρας. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν βαθμονόμηση 28 μονάδων αισθητήρα ΜΜ40 Block 2 Mod1, ενημέρωση της βιβλιογραφίας και τεχνική βοήθεια διάρκειας τριών εβδομάδων. Οι παραδόσεις θα αρχίσουν 18 μήνες μετά την ενεργοποίηση της σύμβασης και θα ολοκληρωθούν σε 40, εξαιρούμενου του Αυγούστου κάθε έτους (βλ. «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» τ. 94, Νοέμβριος 2017, σελ. 9).
Ο διαγωνισμός 01/15 προκηρύχθηκε αρχικά στις 2 Ιουνίου 2015 με εκτιμώμενο ύψος €40 εκατ. συμπεριλαμβανόμενων κρατήσεων, φόρων, δασμών και λοιπών δαπανών, ενώ η προμήθεια απαλλασσόταν από ΦΠΑ. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 η ΓΔΑΕΕ ματαίωσε τον διαγωνισμό ενώ βρισκόταν στο στάδιο ποιοτικής επιλογής υποψηφίων οικονομικών φορέων και αποφάσισε να τον επαναλάβει, με τροποποίηση των ειδικών όρων ανάθεσης και εκτέλεσης της προμήθειας. Ο επαναληπτικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2015 και τις 28 Ιουλίου 2016 η ΓΔΑΕΕ αποδέχθηκε την αίτηση συμμετοχής της MBDA France.
Το ΠΝ απέκτησε τρεις Ελαφρές Εγκαταστάσεις Βολής (Installation de Tir Légère) ITL-70A και 27 βλήματα Exocet MM40 Block 2 Mod1 για τα τρία πρώτα Ταχέα Περιπολικά Κ/Β (ΤΠΚ) κλάσης ΡΟΥΣΣΕΝ, με σύμβαση ύψους 20,90 δις δρχ. που ανατέθηκε στην Aérospatiale στις 31 Αυγούστου 2000. Στις 29 Μαΐου 2006 τα ΡΟΥΣΣΕΝ (Ρ67) και ΔΑΝΙΟΛΟΣ (Ρ68) πραγματοποίησαν από μία επιτυχημένη βολή δοκιμών αποδοχής, επιτυγχάνοντας άμεσα πλήγματα στο παροπλισμένο αντιτορπιλικό ΝΕΑΡΧΟΣ (D219) κλάσης CHARLES F. ADAMS. Τα ΜΜ40 Block 2 Mod0 ανήκουν στις επάκτιες Συστοιχίες Κ/Β (ΣΚΒ) του ΠΝ, αλλά ο αριθμός τους δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια.

Προηγούμενο άρθροΕπόμενο άρθρο