ΑΡΘΡΑ, ΣΤΡΑΤΟΣ

Nυκτερινή Σκόπευση με NVG + TPIAL

Μια ενδιαφέρουσα επίδειξη για σκόπευση σε συνθήκες CQB/ CQC με χρήση Διοπτρών Νυκτερινής Όρασης σε συνδυασμό με σκοπευτικό λέιζερ και υπέρυθρο καταγαστήρα (illuminator) συσκευής TPIAL (Target Pointer/ Illuminator/ Aiming Laser ) . H επίδειξη γίνεται από τον Lucas Botkin, ιδρυτή και πρόεδρο της εταιρείας TREX ARMS.

Η εκπληκτική η ταχύτητα και η ακρίβεια του Lucas στο βίντεο είναι αποτέλεσμα εντατικής εκπαίδευσης/ βολών και κατανάλωσης πολλών φυσιγγίων. Αν και πολίτης που δεν έχει υπηρετήσει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ή κάποια αστυνομική υπηρεσία, ο Botkin παρέχει εκπαίδευση οπλισμού σε πολλές ειδικές αστυνομικές και στρατιωτικές μονάδες, οι οποίες καταφεύγουν στις υπηρεσίες του.

Το βίντεο καταδεικνύει τις απαιτήσεις του σύγχρονου νυκτερινού αγώνα και τα πλεονεκτήματα από την χρήση NVG και συσκυεών TPIAL σε μάχη και συγκεκριμένα σε Μάχη Εγγύς Απόστασης (Close Quarters Batlle/ Combat). Ένας τέτοιος μαχητής αντιλαμβάνεται κανείς τι ζημιά μπορεί να κάνει σε νυκτερινή μάχη απέναντι σε κατώτερης εκπαίδευσης ή/ και κατώτερου εξοπλισμού αντιπάλους. Και αυτό το τονίζουμε διότι οι τουρκικές Ειδικές Δυνάμεις αλλά και το τουρκικό Πεζικό έχουν αναπτύξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ικανότητες νυκτερινού αγώνα σε επίπεδο Ομάδας, ακόμη και με την χρήση μιας θερμικής διόπτρας σε όπλο τουλάχιστον ανά Ομάδα ή Ημιομάδα.

Να σημειώσουμε ότι το λέιζερ και το υπέρυθρο φως, όπως και ο σκοπευτής και το περιβάλλον, φαίνονται στο βίντεο χάρις σε ειδική κάμερα που χρησιμοποίησε ο λήπτης. Χωρίς τα ειδικά φίλτρα θα φαίνονταν μόνον οι λάμψεις των πυροβολισμών, ενώ με χρήση σιγαστήρα ούτε καν αυτές.