Επιβεβαίωση ανάλυσης της «ΕΑ&Τ» για τα συστήματα PBR από το ΥΠΕΘΑ

10 Απριλίου 2012

Διάγραμμα λειτουργίας των συστημάτων PBR.

Σε άρθρο με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας τα τουρκικά F-35A: Ενεργά συστήματα» στο τεύχος Μαρτίου 2012 του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» και σε σχετική ανάρτηση στο www.hellenicdefence.gr στις 2 Μαρτίου, τονιζόταν σχετικά με τα Παθητικά Διστατικά Ραντάρ (Passive Bistatic Radar: PBR) πως «[η] ωρίμανση της τεχνολογίας για χρήση κατά αεροσκαφών Stealth, θα απαιτήσει πολυετείς σημαντικές επενδύσεις με αβέβαιο αποτέλεσμα».

Απαντώντας σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου για την ανάπτυξη PBR στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τόνισε στις 6 Απριλίου 2012 πως «...η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, παρότι οι βασικές αρχές λειτουργίας τους είναι γνωστές από δεκαετίες, είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και δαπανηρή, ενώ τα αποτελέσματά τους είναι αμφίβολα και τις περισσότερες φορές οι προδιαγραφές τους υπολείπονται σημαντικά των αναμενόμενων.»

Τα BPR ανιχνεύουν και ιχνηλατούν στόχους με την επεξεργασία αντανακλάσεων από μη συνεργατικές πηγές καταύγασης στο περιβάλλον, όπως τα σήματα ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και εμπορικών τηλεπικοινωνιών. Στο τεύχος Απριλίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί, δημοσιεύεται το δεύτερο μέρος της ανάλυσης με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας τα τουρκικά F-35A: Παθητικά συστήματα & Ολική αποτίμηση».

Το σχετικό τμήμα της απάντησης του ΥΠΕΘΑ αναφέρει:

«Η εξέταση κατασκευής/ανάπτυξης συστήματος CCIAS προέκυψε από τη συνεργασία του ΓΕΕΘΑ με πενταμελή επιστημονική ομάδα καθηγητών/ ερευνητών με την επωνυμία “Ομάδα Θεσσαλονίκης” και επικεφαλής τον Dr κ. Κωνσταντινίδη Αθανάσιο, χωρίς την εμπλοκή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η αρχική παρουσίαση του συστήματος έλαβε χώρα το έτος 2006, ενώ στις 15 Οκτ. 2009 πραγματοποιήθηκε πιο πρόσφατη παρουσίαση και επί της ουσίας απετέλεσε μια συνολική ενημέρωση για το πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος Παθητικού Εντοπισμού Στόχων που κυμάνθηκε σε αρκετά γενικό επίπεδο.

Το Σύστημα Παθητικού Εντοπισμού Στόχων είναι σε γενικές γραμμές και με βάση την αρχή λειτουργίας του, όπως παρουσιάστηκε, ένα σύστημα Radar άμεσης και έμμεσης παθητικής λήψης με σκοπό να παρέχει αποκάλυψη και εντοπισμό ιπταμένων στόχων καθώς και στόχων επιφανείας. Τα συστήματα αυτής της κατηγορίας και κυρίως αυτά που χρησιμοποιούν την έμμεση παθητική λήψη είναι ευρύτερα γνωστά με τον όρο “Παθητικά Radar” (“Passive Radar”).

Το θέμα εξετάστηκε από το ΣΑΓΕ στην 19η συνεδρίασή του (26-05-2010). Στην εν λόγω συνεδρίαση το ΣΑΓΕ δεν ενέκρινε το προτεινόμενο σύστημα ως «άκρως απαραίτητο και κατεπείγον», αλλά αναγνώρισε αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός συστήματος παθητικού εντοπισμού στόχων, χωρίς όμως να κυρωθεί από τον κ. ΥΕΘΑ και σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις γνωματεύσεις του Συμβουλίου, αυτό δεν αποτελεί απόφαση και κατ’ επέκταση έγκριση του ΣΑΓΕ.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι η εμπειρία από ανάλογα ερευνητικά προγράμματα του παρελθόντος καθώς και η εμπειρία από το Ερευνητικό Πρόγραμμα του οργανισμού έρευνας – τεχνολογίας RTO (Research and Technology Organization) του ΝΑΤΟ, με αντικείμενο “Deployable multi-band passive/ active radar for air defence”, έχει δείξει ότι η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, παρότι οι βασικές αρχές λειτουργίας τους είναι γνωστές από δεκαετίες, είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και δαπανηρή, ενώ τα αποτελέσματά τους είναι αμφίβολα και τις περισσότερες φορές οι προδιαγραφές τους υπολείπονται σημαντικά των αναμενόμενων.

Ο εν λόγω τεχνολογικός τομέας εξακολουθεί να εξετάζεται στον RTO και παρακολουθείται επισταμένως από κατάλληλο προσωπικό, διευκρινίζοντας ότι, η τεχνολογία ελέγχου της ανακλαστικότητας ενός στόχου σε ό,τι αφορά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αποτελεί κρίσιμη τεχνολογική περιοχή, καθόσον καθιστά δυσχερέστερη την αποκάλυψη του μέσου με απόκρυψή του από τα συμβατικά RADAR και κατ’ επέκταση συνδέεται με την επιβιωσιμότητα των οπλικών συστημάτων.

[...]

Την παρούσα χρονική περίοδο επανεξετάζεται η νέα Δομή Δυνάμεων των ΕΔ 2012-2025 και παρά το γεγονός ότι στα κριτήρια για τις προτεραιότητες της ΠΑ συμπεριλαμβάνεται η σημερινή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, το θέμα του CCIAS ήδη εξετάζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του υπό κατάρτιση νέου Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού (ΕΑΣ) και του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.»