Χωρίς κατηγορία

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α. ΚΟΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Απεβίωσε το πρωί της Κυριακής, 29 Μαΐου 2022, ο Αντιστράτηγος ε.α. Κόρκας Κωνσταντίνος, μετά το πέρας της τελετής του ετήσιου μνημοσύνου υπέρ των πεσόντων στους Αγώνες του Έθνους Ιερολοχιτών και Καταδρομέων, στο Καβούρι Αττικής. Ο θρυλικός στρατηγός με πλούσια πολεμική δράση έφυγε από την ζωή μία σημαδιακή ημέρα, και σε έναν ιερό για τις Ειδικές Δυνάμεις χώρο. Κατά την διακομιδή του με ασθενοφόρο, οι παρόντες στην τελετή αναφωνούσαν “Άξιος!”, “Άξιος!”, τιμώντας τον γηραιότερο άνδρα των Ειδικών Δυνάμεων. Από το1940 μέχρι το 1950, συμμετείχε σε μάχες για την ελευθερία της Ελλάδος, με πλούσια ανδραγαθήματα και παράσημα. Εξήντλησε την ιεραρχική εξέλιξη και αποστρατεύτηκε το 1980 ως Επιθεωρητής Στρατού.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Πηγή Λέσχη Καταδρομέων & Ιερολοχιτών)

ΕΠΩΝΥΜΟΝ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΝ-ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΝ:
Κόρκας Κωνσταντίνος του Αθανασίου και της Ουρανίας

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
Πουλίτσα Κορινθίας, 7 Ιανουαρίου 1921.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:
Αξιωματικός Στρατού Ξηράς. Τάξεως ΣΣΕ 1943

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:
Αντιστράτηγος, 1980, Επίτιμος Διοικητής Στρατιάς

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
α. Σχολεία
Απόφοιτος Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
Απόφοιτος Σχολής Αλεξιπτωτιστών Μέσης Ανατολής
Απόφοιτος Σχολής Πεζικού Αγγλίας
Απόφοιτος Σχολής Πεζικού Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
Απόφοιτος Ανωτέρας Σχολής Πολέμου
Απόφοιτος Σχολής Αλεξιπτωτιστών
Απόφοιτος Σχολής Διοικήσεως και Γενικών Επιτελών ΗΠΑ (ΚΑΝΣΑΣ)
Απόφοιτος Σχολής Προληπτικής Συντήρησης ΗΠΑ (ΚΕΝΤΑΚΥ)
Απόφοιτος Σχολής Εθνικής Αμύνης
β. Πτυχία
Βιομηχανικής Σχολής Ενόπλων Δυνάμεων ΗΠΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΣ
α. Προαγωγαί
Ανθυπολοχαγός 1943
Υπολοχαγός 1946
Λοχαγός 1948
Ταγματάρχης 1952
Αντισυνταγματάρχης 1962
Συνταγματάρχης 1968
Ταξίαρχος 1972
Υποστράτηγος 1973
Αντιστράτηγος 1974
β. Υπηρεσίαι εις τας οποίας υπηρέτησεν ως Διοικητής
Διοικητής Μοίρας Καταδρομών
Διοικητής Συντάγματος Πεζικού
Διοικητής Μεραρχίας Πεζικού
Διοικητής Β΄ Σώματος Στρατού
Διοικητής Δ΄ Σώματος Στρατού
Α΄ Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού
Διοικητής 1ης Στρατιάς
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού
γ. Υπηρεσίαι εις τας οποίας υπηρέτησεν ως Επιτελής
Υπηρέτησεν ως Επιτελής εις διάφορους Επιτελικάς θέσεις εις Ελλάδα και ΝΑΤΟ.
Ακόλουθος Ενόπλων Δυνάμεων εις την Ελληνικήν Πρεσβείαν της Ρουμανίας και Ουγγαρίας.

ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΣΗΜΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΑ
– Προαγωγή επ’ ανδραγαθία
– Χρυσούς Σταυρός του Φοίνικος μετά ξιφών
– Χρυσούς Σταυρός του Βασιλικού Τάγματος του Γεωργίου Α΄
– Σταυρός των Ταξιαρχών του Βασιλ. Τάγματος του Φοίνικος
– Σταυρός των Ταξιαρχών του Τάγματος του Γεωργίου Α΄
– Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας (εξάκις)
– Πολεμικός Σταυρός Β΄ Τάξεως
– Πολεμικός Σταυρός Γ΄ Τάξεως (επτάκις)
– Μετάλλιον εξαιρετικών πράξεων (τρις)
– Μετάλλιον Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ Τάξεως
– Μετάλλιον Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξεως
– Αναμνηστικόν Μετάλλιον Πολέμου 1940-1941
– Αναμνηστικόν Μετάλλιον Πολέμου 1941-1945
– Βρεταννικόν Μετάλλιον Ανδρείας 1944
– Ανώτατον Παράσημον Εθνικής Αξίας της Γαλλίας (CΟMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE) 1978
– Χρυσούς Σταυρός Οικουμενικού Πατριαρχείου Αγίου Μάρκου
– Χρυσούς Σταυρού μετά Στέμματος

ΞΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ: Αγγλικά

ΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Υπηρέτησεν εις Ιερόν Λόχον κατά την περίοδο 1942-1945
Γενικώς, συμμετέσχε εις Επιχειρήσεις Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.
Νήσου Κρήτης, Βορείου Αφρικής, Νήσων Αιγαίου και Επιχειρήσεις εναντίον Κομμουνιστοσυμμοριτών 1946-1949.
Τραυματίας πολέμου (δις).
Ενυμφεύθη την Ακριβή Κοτζαλά.
Τέκνον Έλενα Κόρκα, από την οποίαν έχει εγγονό και δισέγγονο.

Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2022, ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΙΣ 10.00